Scenario 2050: Geen boom meer in de Amazone

De ontbossing in het Amazonegebied zet door. Vooral nu de minister van Milieu van Brazilië de wetgeving omtrent ontbossing wil versoepelen, lijkt het voortbestaan van de longen van de aarde hopeloos aan haar lot overgelaten. Hoewel in het begin van deze eeuw ieder jaar de ontbossing afnam en Brazilië met strenge regels moeder aarde te willen ontzien in haar aftakeling, worden nu de noodklokken weer geluid. De ontbossing in 2019 was ongekend. Bijna 10.000 m2 kilometer aan bomen is verdwenen. Dat zijn anderhalf miljoen voetbalvelden.

De cijfers laten zien dat in de afgelopen zes jaar, sinds 2014, in totaal 43.300 vierkante kilometer aan bos is verdwenen. Dat is iets meer dan de oppervlakte van Nederland inclusief alle wateren. Ten opzichte van de totale grootte van het nog overgebleven woud van 5,5 miljoen vierkante kilometer loopt dat al richting één procent. In één jaar!

Bron: NOS

In andere tijden lag de houtkap in Brazilië op een nog veel hoger niveau. Er zijn jaren geweest dat er 30.000 vierkante kilometer weggewerkt werd. Van die tijden lijken we af. Maar schijn bedriegt. De gemiddelde jaarlijkse toename over de afgelopen 6 jaar bedroeg maar liefst 16%. Ieder jaar wordt de kap van het jaar ervoor dus overtroffen met 16% extra ontbossing. Het hoeft overigens niet alleen houtkap te betekenen. Platbranden voor andere doeleinden valt hier ook onder, met een ongelooflijke CO2-uitstoot tot gevolg.

En die cijfers zijn verontrustend. Met name omdat het tempo rap opgevoerd lijkt te worden, vooral nu de machthebbers economie boven behoud stellen. 

Mocht deze gemiddelde jaarlijkse groei doorzetten, dan laat een eenvoudige berekening zien dat er in 2025 bijna 28.000 vierkante kilometer zal verdwijnen. Vijf jaar later in 2030 zal dat al een omvang zijn van meer dan 50.000 vierkante kilometer. Het gaat dus snel. Super snel. Herstel is er helaas nauwelijks. Er wordt te weinig aangeplant.

In 2050 is er geen regenwoud meer

Als deze ingezette trend zich doorzet de komende jaren, dan zal het zo zijn dat de ontbossing dusdanige vormen aanneemt, dat in 2049 of in 2050 het totale woud in het Amazone-gebied weggevaagd is. Vandaag starten met het planten van een boom voor iedere boom die geruimd wordt, zal slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn. Er lijkt geen houden aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *